© Add Film & Media AB
       Lund SWEDEN
       Tel: Int. - 46 46 15 91 00
       Fax: Int. - 46 46 14 64 00
       www.addmedia.se
 


 

Distribution 
  Alla filmer vi producerar ska så klart distribueras! Antingen på DVD/BluRay, USB-sticka eller som en bifogad, ev. krypterat, fil via mejl. Film ska kunna informera, visualisera, entusiasmera - både medarbetare inom företaget och/eller kunder, nationellt och internationellt.

Ett exempel är när vi producerar internvideo åt en av divisionerna inom Tetra Pak. Kunden kommer med en USB-sticka till oss med text/manus. Vi lägger in texten i en s k Teleprompter vilket gör att kunden slipper lära sig sin text utantill. Vi filmar i vår filmstudio, sammanställer därefter all grafik, musik, text m m. i videoredigeringen och producerar ett videoklipp som laddas upp internt på Tetra Pak och skickas ut till divisionscheferna - som är spridda över hela världen - krypterat eller okrypterat. Alla får samma information samtidigt!